Proszę, aby uczniowie przesyłali pliki ze swoich kont pocztowych. Jeśli ktoś nie może się zalogować niech założy jeszcze raz.

Pamiętaj o kilku zasadach wysyłając oficjalne maile:

 1. Twój nick w adresie e-mail, to też rodzaj podpisu. Wybierz taki, który nie będzie Cię kompromitował. W korespondencji oficjalnej posługuj się profesjonalnym adresem e-mail np. nazwisko.imię@domena.pl np. kowalski.jan@wp.pl.
 2. Zawsze tytułuj oficjalne maile, dzięki którym odbiorca będzie wiedział, czego dotyczą, np. Prezentacja pt. "Zastosowania komputerów".
 3. Obowiązkowo napisz treść wiadomości. W treści wiadomości należy zawrzeć tylko najpotrzebniejsze informacje.
 4. Każdy e-mail rozpoczynany w formalnym tonie powinien zakończyć się w ten sam sposób. Jeśli więc na początku użyłeś zwrotu Szanowni Państwo / Szanowna Pani / Szanowny Panie, na końcu należy napisać Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku.
  Dopiero później w toku rozwoju korespondencji/znajomości przejść do form mniej oficjalnych (np. „Witam”, „Dzień dobry”). W przypadku bliskiej zażyłości z adresatem, w kontaktach prywatnych, stosuje się formy „Cześć” lub „Hej”. Jeśli wymieniasz z daną osobą kilka wiadomości w jednym dniu, możesz w kolejnych e-mailach zrezygnować z powitania.
 5. Przed wysłaniem wiadomości sprawdź, czy nie zrobiłeś błędu ortograficznego lub interpunkcyjnego.
 6. Nie stosuj zbyt wielu czcionek, kolorów i efektów (i emotikonek).
 7. Pod każdym mailem powinieneś się podpisać. Możesz to zrobić, wpisując pełne imię i nazwisko (razem z klasą i numerem grupy) lub – jeśli jest to kolejna odpowiedź na wiadomość – dodając same inicjały.
 8. Nie pisz e-maila w polu temat.
 9. Często zdarza się, że oprócz maila mamy też dołączyć załącznik. Dlatego warto najpierw napisać wiadomość, dodać załącznik i dopiero wtedy zaznaczyć adresata. Przynajmniej nie wyślemy wiadomości bez załącznika.
 10. Pisząc wiadomość do większej grupy nieznajomych osób zawsze umieszczaj ich adresy w miejscu oznaczonym „UDW” (Ukryte Do Wiadomości) lub „BCC” (Blind Carbon Copy) – w ten sposób adresy poszczególnych adresatów nie zostaną ujawnione.

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

  kompakt1.jpg

  kompakt2.jpg


JĘZYK POLSKI

Przypominam o sprawdzianie ze składni. Tematy do powtórzenia znajdują się w naszym podręczniku na stronach: 208 -216 oraz w repetytorium strony:181 -187.Ćwiczenia utrwalające, które można wykonać znajdują się w repetytorium na stronach: 188-191. Ciekawe ćwiczenia ze składni można znaleźć na stronie https://learningapps.org oraz https://www.ore.edu.pl .

Powtórzenia wymaga również wiedza z lektur obowiązkowych. Polecam: repetytorium strony 10 -91, urozmaicone ćwiczenia powtórzeniowe ze strony https://learningapps.org. oraz krótkie filmiki yuotube.com/wiedzazwamipodstawówka .

 

Temat. Czym są apokryfy?

 

Apokryfy- gr. Apokryfos- ukryty, tajemny.

Apokryfy dotyczą tematyki religijnej, odnoszą się do ksiąg o tematyce biblijnej uważanych za natchnione i  tym samym nie wchodzące do kanonu Biblii.

 

Kanon- reguła, postępowanie- zbiór ksiąg uznanych za autentyczne i natchnione Pismo Święte.

 

Apokryf dzieło niepewne o podejrzanej autentyczności.

 

Apokryfy Starego Testamentu

Apokalipsa Abrahama, Mojżesza, Psalmy Salomona, Życie Adama i Ewy.

 

 

Apokryfy Nowego Testamentu

Ewangelia Judasza, Macieja, Piotra, Tomasza, Jana, Filipa, Bartłomieja, Marii Magdaleny

Historia Józefa cieśli

 

Temat: Moja rodzina.

 

Przez pojęcie rodziny  rozumiemy naszych najbliższych, Mamę, Tatę, rodzeństwo, dziadków, ciocię , wuja…..

Ale musimy pamiętać, że według Pana Jezusa wszyscy jesteśmy rodziną.

Dlatego nasze relacje międzyludzkie powinny być zawsze bardzo pozytywne, pozbawione kłótni a przepełnione miłością.

 

Praca domowa na ocenę…..

Proszę utworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, swoich najbliższych i przesłać mi na mail: sobczyk.k@interia.pl  lub napisać, zrobić zdjęcie i przesłać na Messenger Karolina Sobczyk

 

 

Temat: Człowiek sam czyni siebie niewolnikiem.

 

Obowiązki wynikające z VII Bożego przykazania, mówią wyraźnie...NIE KRADNIJ.

Mamy obowiązek go przestrzegać, bowiem nie robiąc tego obciążamy swoje sumienie i dodatkowo robimy krzywdę drugiemu człowiekowi, pozbawiając go jego własności.

Człowiek powinien zdobywać dobra materialne w sposób prawy i sprawiedliwy. Powinien poświęcać swoje życie pracy swoich rąk. Należy pamiętać, że nasz Bóg nie jest Bogiem leniwych.

 

 

Temat: Świętość ludzkiego życia.

 

Pamiętajmy jakie obowiązki wynikają z V przykazania Bożego- NIE ZABIJAJ.

To przykazanie odnosi się nie tylko do drugiego człowieka, ale także do nas samych.

Stosowanie używek...narkotyki, papierosy, alkohol doprowadzają do osłabienia naszego stanu zdrowia a w konsekwencji mogą pozbawić nas życia.

Według Bożego prawa powinniśmy dbać o swoje życie jak o najcenniejszy skarb ofiarowany nam przez Stwórcę. Zastanówmy się na czym polega poszanowanie życia fizycznego i duchowego?

 

 
Religia mariawicka
 
Maryja - wzór do naśladowania.
Notatka do zeszytu:

Maryja od wieków uważana jest za doskonały wzór pełnienia woli Bożej .  Maryja została nazwana Rodzicielką Syna Bożego, Matką Jezusa, Matką - Karmicielką Syna Człowieczego, córką Dawida czy „drugą Ewą” wydającą na świat „Życie”, które otworzyło ludziom drogę do zbawienia. Jako Dobra Matka kocha nie tylko swego Syna Jezusa Chrystusa, ale również nas. Jezus dając Janowi Maryję za Matkę, dał ją każdemu człowiekowi.
Czego uczy nas Maryja?
Łk 1,26-38) Zwiastowanie
Maryja uczy poważnego traktowania Słowa Bożego oraz wiary i posłuszeństwa Bogu.
 
 (J 2,1-12) Wesele w Kanie Galilejskiej
 Maryja uczy wrażliwości na potrzeby innych.
 
(Łk 1, 39-45) Nawiedzenie świętej Elżbiety
Maryja uczy, że należy pomagać każdemu człowiekowi znajdującemu się w potrzebie.
 Odpowiedz na pytanie: Dlaczego Maryja jest dla nas tak ważna ?? Odpowiedź prześlij.
 
 

 Religia mariawicka

Temat : Pieśni maryjne.

 

Pieśń maryjnapieśń religijna treściowo związana z kultem Matki Boskiej. Pieśni maryjne były szczególnie istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza. Treść pieśni odzwierciedla przeżycia i potrzeby danego czasu. Ponieważ Polska przez długi okres swej historii była gnębiona przez nieprzyjaciół, w polskich pieśniach religijnych, a zwłaszcza maryjnych, pobrzmiewa często nuta melancholii, wyraża się tęsknota za wolnością i pokojem. Mimo pewnego sentymentalizmu pieśni te są piękne i ciągle obecne w liturgii i pobożności. Podczas roku liturgicznego odbywa się wiele mszy świętych do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też powstało dużo pięknych pieśni maryjnych. W naszym kościele najczęściej śpiewamy :

Cześć Maryi , cześć i chwała...

Jestem dziecięciem Maryi...

Królowej Anielskiej...

Matko Pomocy Nieustającej...

O Maryjo niebios Pani...

i wiele innych.Proszę wybrać jedną z pieśni maryjnych ( można pomóc sobie brewiarzykiem) i napisać historię powstania tej pieśni ( praca na ocenę). Jako źródła wiedzy mogą posłużyć Wam również pisma Mariawita.

Uczestnicząc w nabożeństwach śpiewem chwalimy Boga , pamiętajmy o tym!!!

 

 

 

Temat: Maj miesiącem Maryi.

 

Warto na samym początku zadać sobie pytanie dlaczego takie stwierdzenie, że to akurat maj jest miesiącem Maryi?

Doskonale wiemy, że to właśnie w maju mieszkańcy głównie terenów wiejskich lub wiejsko- miejskich spotykają się przy przydrożnych kapliczkach, aby wspólnie spędzić ten czas na modlitwie i śpiewie.

Tak jak październik jest miesiącem, który także jest poświęcony Maryi- różaniec, również maj jest poświęcony MATCE JEZUSA CHRYSTUSA.

Dlaczego akurat maj? Pewnie dlatego, że jest to najpiękniejszy z miesięcy. Maj, to miesiąc w którym wszystko budzi się się do życia...ptaki, kwiaty, zapachy. A Matka Boża zasługuje przecież na to....co najlepsze, najwspanialsze i najpiękniejsze. A więc w tym miesiącu pamiętajmy o Maryi jeszcze bardziej, jeszcze...piękniej.

 

 

Temat: cd Maj miesiącem Maryi- nabożeństwa majowe.

Proszę zapoznać się z historią nabożeństwa majowego, podaję link:

https://ekai.pl/rozpoczal-sie-maj-miesiac-maryjny/

A także zapoznajcie się z 10 sposobami na uczczenie Matki najświętszej:

https://www.pch24.pl/maj-miesiacem-maryi--10-sposobow-na-uczczenie-matki-najswietszej,35525,i.html

Praca domowa...na ocenę

Proszę ułożyć modlitwę (krótką....byle nie ZA krótką :) ) ku czci Maryi.

Proszę przesłać na dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia

 

 

Proszę przesłuchać pieśń ku czci Maryi, którą zwykle śpiewa się na nabożeństwach majowych w Kościele i przy przydrożnych figurkach:

https://www.youtube.com/watch?v=HWGVqhNaziU

 

26.05.2020r.  Religia Mariawicka

Temat lekcji : 158 rocznica urodzin Mateczki.

 27 maja obchodzimy 158 rocznicę urodzin Mateczki ( ur.27.05.1862r) Przeczytajcie podany tekst: "Według dotychczasowych mych wyobrażeń, wyrobionych na czytaniu żywotów Świętych, przedstawiałem sobie świętą, jak na obrazku: ze wzniesionymi oczyma do góry, ze złożonemi na piersiach rękami, w ekstazie i pozie nieco teatralnej, z wyrazem twarzy poważnym, mową natchnioną i t.d.,- a tu z tego wszystkiego nic nie widziałem; ujrzałem na pozór zwyczajną i skromniutką, choć po świecku ubraną, w średnim wieku panią, pełną prostoty i swobody, z bijącą z jej twarzy i oczu dobrocią i łagodnym uśmiechem. Spojrzałem uważnie na Mateczkę i zrozumiałem, że to jest jakby nic, ale to nic jest jakby Tabernakulum, w którym Sam Bóg mieszka. I taką wtedy zostałem napełniony czcią dla osoby Mateczki, że nie śmiałem do Niej ani słowa przemówić...                                                                                                 

 "Jeżeli każdy, kto zechce dostąpi mego Miłosierdzia, to ty dostąpiłaś w stopniu najwyższym - ty będziesz matką miłosierdzia."

Dzieło Wielkiego Miłosierdzia, s. 47 (Wyjątki z Objawień). 

Proszę w zeszytach napisać notatkę o błogosławionej Marii Franciszce Kozłowskiej ( nie musi to być życiorys, wolałabym aby były to wasze refleksje odnoszące się do jej osoby, kim dla Was jest , co ujmuje Was w jej osobie, itp. myślę, że dużo informacji uzyskacie od rodziców, dziadków lub innych osób związanych z mariawityzmem) . Czekam na Wasze prace.

 

Religia katolicka

Temat: Jezus Syn Boży

Tytuł tematu przypomina wyraźnie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

Uczniowie Jezusa oraz Ci wszyscy których Jezus uzdrowił uważali Go za Syna Bożego, ale byli także i tacy którzy w to nie wierzyli a także prześladowali Jezusa.

Proszę zastanowić się kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu? Co robisz, aby pokazać Jezusowi, że uważasz Go za swojego przyjaciela?

 

 

 

Temat: Kim był Jezus Chrystus?

 

Według Nowego Testamentu (części Biblii) urodził się w żydowskiej rodzinie jako syn Marii poślubionej Józefowi. Jako dorosły przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Następnie nauczał (uznając przykazanie miłości za najważniejsze) i gromadził wokół siebie uczniów (najbliższych nazwano apostołami), dokonując w tym czasie cudów. Po przyjeździe do Jerozolimy został powitany z entuzjazmem przez mieszkańców. To, co twierdził, zwłaszcza nazywając się Mesjaszem, spowodowało wrogość faryzeuszy i saduceuszy. Jezus przepowiedział swój los podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy ustanowił sakrament Eucharystii. Zdradzony tej samej nocy przez jednego z uczniów, Judasza, został pojmany i postawiony przed religijnym sądem żydowskim, który uznał go za winnego bluźnierstwa. Wydany został w ręce rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, który pod naporem żydów skazał go na śmierć przez ukrzyżowanie. Jezus umarł na krzyżu, jednak trzeciego dnia po złożeniu jego zwłok w kamiennym grobie zmartwychwstał, a następnie przez 40 dni spotykał się ze swoimi uczniami, tłumacząc sens swojej męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania, po czym wstąpił do nieba.

 

 

Religia katolicka

Witam bardzo serdecznie, (wiadomość grupowa)

Niestety nie wszyscy uczniowie oddali mi zadane prace...na ocenę.

Zbliża się zakończenie roku...muszę wystawić oceny.

Pierwsza praca, to wykonanie drzewa genealogicznego.

Druga natomiast, to...napisanie, stworzenie modlitwy ku czci Maryi.

Teraz trzecia ...i ostatnia praca, to wybrać jeden z cudów Jezusa Chrystusa i opisać go....wyciągnąć wnioski.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony