tygodniowy_zakres_tresci_nauczania_do_realizowania_1_5_czerwca.rtf

TEMATY ZAJĘĆ i PLIKI DO POBRANIA

  zabawazmatematykaczesc2fragment.pdf

  zabawy_muzyczne.docx

  memo__instrukcja_zabawy.docx

   zabawy_ruchowe.docx

  zabawazczytaniemczesc2fragment.pdf

  zadania_rozne.docx

  jak_samemu_zrobic_instrument_muzyczny.docx

  memozwierzeta.pdf

17.03.2020

Temat: Po leki do apteki

Co zrobić, gdy ktoś zachoruje? – rozmowa na podstawie tekstu. Uwrażliwienie na niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym używaniem leków. Czytanie z podziałem na role. Wybrane rośliny lecznicze i ich właściwości. Wprowadzenie liczby 12 – aspekt główny i porządkowy, obliczenia pieniężne, orientacja przestrzenna (prawy, lewy).

1. Praca z tekstem" Kto podaje lekarstwa?"

czytanie tekstu - podręcznik s.29, sprawdzenie zrozumienia tekstu

Kto jest bohaterem opowiadania? Jakie objawy choroby wystąpiły u Leszka? Kto opiekował się chłopcem? Dlaczego lekarz przepisał lekarstwo? Kto je podawał? Dlaczego mamę zaniepokoił pomysł syna? Kiedy lekarstwo może zaszkodzić?

ćwiczenie p. 1 s. 21

Rozmowa na temat funkcji jaką pełni apteka? Do czego służą leki? Kto wypisuje recepty? Dlaczego niektóre leki można kupić tylko na receptę?

Rośliny lecznicze- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej- podręcznik s. 28

Tego nam nie wolno- kształtowanie właściwych postaw wobec leków i nieznanych roślin- rozmowa o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego stosowania leków( nawet ziołowych).Próba odpowiedzi na pytania - dlaczego nie wolno dzieciom samodzielnie brać leków? Jak i kiedy należy korzystać z leków?

ćwiczenie 2, 3 s. 21

Zabawy słowami- ćwiczenie p. s. 22

Pokazanie na patyczkach lub innych liczmanach sytuacji: do 1 wiązki patyczków(10) dokładamy 1 patyczek- ile mamy teraz patyczków? dodajemy jeszcze 1. Ile teraz jest patyczków? Z 12 patyczków zabierzemy 2. Ile nam zostanie? Położymy przed sobą 12 patyczków. Teraz odłożymy 10. Ile zostało?

Pokaz zapisu liczby 12. Wskazanie liczby dziesiątek i jedności w tej liczbie.

ćwiczenie m. s. 18 na górze strony

aspekt porządkowy liczby 12, obliczanie pieniężne , porządkowanie ciągu liczbowego- ćw. m. s 18

Analiza zadań z podręcznika mat. s.9.

18.03.2020

Temat: Co mądra głowa nosi na głowie?

Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu i powiązanie go z ilustracją. Wprowadzenie dwuznaku cz, Cz. Rozwiązywanie zadań tekstowych o nietypowej konstrukcji.

1. Jak się ubrać? - obserwacja pogody za oknem. Odpowiedzi na pytania: Jaka jest dzisiaj pogoda? Co słychać w przyrodzie? Jaka jest temperatura? Jak się ubierać o tej porze roku?

2. Co na głowę? - praca z tekstem , wypowiedź na temat tekstu i łączenie go z ilustracją: ustalenie kto jest bohaterem opowiadania i omówienie pogody. Podręcznik s. 30-31

O co można zapytać?- samodzielne układanie pytań do tekstu.

3. Co lepsze: czapka z włóczki czy dreszcze?- rozmowa inspirowana tekstem, własnymi doświadczeniami na temat tego co sprzyja zachowaniu zdrowia zimą i wczesną wiosną.

Dostałam/ dostałem ciepłą czapkę- wczuwanie się w rolę obdarowanego. Opisywanie wyglądu czapek- swobodna wypowiedź ucznia.

4. Wprowadzenie dwuznaku cz, Cz.

Analiza wzrokowo- słuchowa ( głoskowa, sylabowa, literowa) wyrazów wyodrębnionych w tekście, podział na głoski, sylaby, litery, zaznaczanie miejsca litery cz w wyrazach. Ćwiczenia w pisaniu liter cz, Cz w izolacji, w połączeniu z innymi literami, w wyrazach. Ćwiczenia s. 23.

5. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów z dwuznakiem cz. Ćwiczenia s. 24- ćw.3

Wyszukiwanie w tekście ( podręcznik) określeń opisujących czapkę i materiał z której została wykonana. Ćwiczenia w czytaniu z uwzględnieniem poziomu trudności.

Ćwiczenia w czytaniu i logicznym myśleniu. Ćwiczenia s. 24- ćw.4

6. Pomyślę i rozwiążę- ćwiczenia w analizowaniu zadań. Podręcznik m. s 10.

19.03.2020

Temat: Chcemy żyć w czystym świecie

 

Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat szkodliwej dla środowiska naturalnego działalności człowieka na podstawie ilustracji, obserwacji  i własnych doświadczeń. Ustalenie, jakie działania są przyjazne dla środowiska.Tworzenie nowych wyrazów. Układanie haseł nawołujących do dbania o naszą planetę. Odczytywanie godzin na zegarze – ćwiczenia praktyczne.

1. Co szkodzi naszej planecie?- wypowiedź swobodna na temat zaobserwowanych przykładów właściwego i szkodliwego postępowania ludzi w najbliższym otoczeniu szkoły i miejsca zamieszkania.

Co jeszcze może szkodzić naszej planecie?- omawianie szkodliwych czynników na podstawie materiału ilustracyjnego i pytań w podręczniku s.32-33.

2. Tworzenie wykazu działań przyjaznych dla środowiska- dobieranie podpisów do ilustracji. Ćwiczenie p. s. 25.

Opowiadanie o sytuacjach przedstawionych na ilustracjach, czytanie zdań znajdujących się pod obrazkami, dobieranie pasujących do nich haseł. Głośne czytanie podpisów do ilustracji według kolejności.

3. Ratujmy planetę!- ćwiczenia językowe- Ćwiczenie s. 26

Odczytywanie wyrazów i wskazywanie tych, które oznaczają coś, co może być zagrożeniem dla środowiska.

Tworzenie wyrazów zgodnie z podaną zasadą. rozwiązywanie rebusu.

Samodzielne układanie haseł ekologicznych nawołujących do dbania o naszą planetę.(np. Szanuj wodę! , Nie zaśmiecaj środowiska!) itp.

4. Matematyka bliżej życia- odczytywanie godzin na zegarze.

Prezentacja różnych zegarów( ścienny, naręczny, elektroniczny, budzik...). Podręcznik mat. s. 12. Omówienie sposobów korzystania z nich. Przypomnienie bądź zapoznanie z elementami zegara- (wskazówki, tarcza z liczbami od 1do 12). Czytanie liczb oznaczających godziny.

5. Dodawaie i odejmowanie liczb w zakresie 12 (bez przekraczania progu dziesiątkowego). Ćwiczenie mat. s.19.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony