1-5 czerwca

Podsumowanie rozdziału VI

W celu utrwalenia i usystematyzowania wiadomości zawartych w  rozdziale VI proszę wykonać zadania 1-7 w zeszycie ćwiczeń oraz podsumowanie rozdziału w podręczniku na stronie 214.

25-29 maja

Księstwo Warszawskie

Po zapoznaniu się z treścią tematu oraz materiałami dodatkowymi realizujemy zadania 1-6 z zeszytu ćwiczeń.

 

Tajemnice sprzed wieków- Zagadka śmierci Napoleona

Aby lepiej zrozumieć zagadnienie związane z epoką Napoleona proszę zapoznać się z dodatkowym materiałem w podręczniku i wykonać do niego zadanie 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń.

 

18-22 maja

Legiony Polskie

Zapoznając się z zagadnieniem w podręczniku, szczególną uwagę poświęcamy mapie. Do tematu realizujemy zadanie3, 4 i 5 z zeszytu ćwiczeń na stronie 103-104. Można skorzystać także z dodatkowego materiału: https://www.youtube.com/watch?v=hTt58XHAmhM

 

Księstwo Warszawskie

Proszę o uważne przeanalizowanie wiadomości znajdujących się pod tematem. Jak zawsze szczególną uwagę poświęcamy mapie na stronie 209 , realizując do niej  zadania. Należy również zapoznać się  z materiałem dodatkowym: https://www.youtube.com/watch?v=fGqdKhxjy5k

 

11-15 maja

Epoka Napoleona Bonapartego

Proszę zapoznać się z zagadnieniem w podręczniku na stronach 194-198. Szczególną uwagę jak zawsze poświęcamy mapie i zadaniom do niej. W zeszytach ćwiczeń realizujemy zadanie 2, 3, 6

Dla chętnych miniprojekt na dodatkową ocenę: Armia Napoleona- forma dowolna ( plakat, prezentacja multimedialna, wypracowanie).

Należy zapoznać się także z dodatkowym materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x

https://www.youtube.com/watch?v=hM-_9_AokMM

 

Upadek Napoleona

Proszę uważnie przeanalizować treść  tematu oraz mapę. W celu utrwalenia wiadomości wykonujemy także zadania 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń.  Zachęcam również do skorzystania z tego materiału:

https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo

https://www.youtube.com/watch?v=jf83VjGVc10

 

4-8 maja

Rewolucja francuska

 Proszę o przeczytanie  materiału do tematu 1. Strony 184-188 podręczniku. Szczególną uwagę poświęcamy tekstowi źródłowemu do którego realizujemy ustnie zadanie 1. W celu utrwalenia wiadomości proszę także  wykonać  zadania 2,3, 4  ze stron 94-95 w zeszycie ćwiczeń. Można zapoznać się także z materiałem dodatkowym: https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0

https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DMrhLrazS

 

Republika Francuska

W celu zapoznania się z zagadnieniem , proszę uważnie przeanalizować  materiał na stronach  190 -193 w podręczniku. Dodatkowo realizujemy zadanie 2 i 4 na stronach 96-97 w zeszycie ćwiczeń. Należy również zapoznać się z dodatkowym materiałem:

 https://www.youtube.com/watch?v=_WYw1V_kKd4

 https://epodreczniki.pl/a/obywatele-i-kaci-francja-w-dobie-rewolucji/DLqVXKZ0E

 

27-30 kwietnia

Podsumowanie rozdziału V

W celu utrwalenia i usystematyzowania wiadomości proszę o wykonanie zadań 1-5 z zeszytu ćwiczeń oraz zapoznanie się z ciekawym materiałem :

https://epodreczniki.pl/a/kryzys-reformy-i-upadek-rzeczypospolitej-szlacheckiej-lekcja-powtorzeniowa/DgF2u1tDU

 

20-24 kwietnia

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Po zapoznaniu się z treścią tematu oraz dodatkowymi materiałami edukacyjnymi z poprzedniej lekcji, proszę o wykonanie zadań 1,3,4 z zeszytu ćwiczeń na stronie 88-89. Ćwiczenie 2 dla chętnych.  Korzystamy z pomocy mapy w podręczniku.

 

Tajemnice sprzed wieków. Czy król Stanisław August zdradził Polskę?

W celu lepszego opanowania zagadnień dotyczących rozdziału proszę zapoznać się z dodatkowym materiałem w podręczniku na stronie 180-181 i wykonać do niego ćwiczenie 2.  Można również skorzystać z tego materiału: https://www.youtube.com/watch?v=9_IgWE1bMns 

 

15-17 kwietnia

 Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Proszę przeczytać temat, zapoznać się z mapą  oraz wykonać do niego zadania 2,4 5, 7   ćwiczenie 6 dla chętnych

 W opanowaniu treści tematu pomogą te materiały: 

https://www.youtube.com/watch?v=BXU6BqsxELM

https://epodreczniki.pl/a/reformy-panstwa-w-czasach-stanislawa-augusta-poniatowskiego/Di3e8Z6mH

 

Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

Proszę o uważne przeanalizowanie wiadomości znajdujących się pod tematem ze szczególnym uwzględnieniem zadań do pracy z mapą znajdujących się na stronie 178. Można także skorzystać z dodatkowego materiału:

 https://epodreczniki.pl/a/powstanie-kosciuszkowskie/Dvk6GhtFR

https://www.youtube.com/watch?v=bbWnUn-1wpw

 

30 marca-3 kwietnia

Pierwszy rozbiór Polski

Proszę do przeczytanego tematu ze stron 158-161 wykonać zadania 1-4 z zeszytu ćwiczeń.  Można zapoznać się z dodatkowym materiałem:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZBx40SBSvoU

https://www.youtube.com/watch?v=5biNN8yJBBo

https://www.youtube.com/watch?v=LMXY4yG02rw

UWAGA: dla dociekliwych i chętnych miniprojekt (5) ze strony 162 w podręczniku. Forma multimedialna lub plakat.

 

Kultura polskiego oświecenia

Proszę zapoznać się  treścią tematu w podręczniku ze szczególnym uwzględnieniem infografiki.

W celu utrwalenia wiadomości proszę o wykonanie zadań 2,3,5 z zeszytu ćwiczeń oraz o zapoznanie się z filmem:

 https://www.youtube.com/watch?v=il36bv-v4Xk

 23-27 marca

Podsumowanie rozdziału IV.

Proszę na podstawie podręcznika  uzupełnić ćwiczenia 1-5 w zeszycie ze strony 76-77.

W utrwalaniu treści pomocne mogą być następujące materiały:

https://www.youtube.com/watch?v=dNMkMHDYDjM   https://www.youtube.com/watch?v=Z3Lx8WoVIRc https://www.youtube.com/watch?v=1PKM2t6D3I0

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów

Proszę o zapoznanie się z treścią tematu oraz wykonanie do niego ćwiczenia 3,4,5,6. Szczególną uwagę zwracamy na mapę. Zadanie 7 dla chętnych. Można również skorzystać z materiału znajdującego się pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic

 Proszę o czytelne uzupełnianie zeszytu!

 

 VIa 16.03. – 20.03.
Proszę, aby w tym tygodniu uczniowie wykonali ćwiczenia podsumowujące rozdział ze strony 150 w podręczniku, a także przeczytali temat 1 ze strony152 i postarali się wykonać  do niego ćwiczenia w zeszycie. Po powrocie do szkoły zostaną  sprawdzone i omówione. W celu utrwalania materiału  zachęcam uczniów do obejrzenia krótkich filmów dotyczących zagadnień.

https://www.youtube.com/watch?v=VhgeRT_OS1o https://www.youtube.com/watch?v=dNMkMHDYDjM

https://www.youtube.com/watch?v=1PKM2t6D3I0 https://www.youtube.com/watch?v=pf-9vpQyxic

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony