Data

Temat

Cel

Zadania

01.06.

Jezus ucisza burzę na jeziorze.

Bóg przemawia do ludzi poprzez znaki. Potrzebna jest wiara, aby te znaki właściwie odczytać i przyjąć, by w każdej sytuacji zaufać Chrystusowi. Wiara jest darem Boga. Naszym

zadaniem jest  rozwijanie
i pogłębianie tego daru.

Przeczytaj z podręcznika: https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Posrod-zyciowych-burz-kl-5-SP-lekcja-45

 

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=kMgNyiiaB0U

Zapisz temat w zeszycie i odpowiedz na pytanie: W jaki sposób możesz pogłębiać swoją wiarę w Pana Jezusa?

02.06.

Zaufanie Jezusowi w każdej sytuacji naszego życia.

Przypomnienie prawdy, że sprawdzianem naszej wiary jest zaufanie, powierzenie siebie, swoich spraw i całego życia Jezusowi. Apostołowie- pierwsi uczniowie Pana Jezusa mimo, że byli naocznymi świadkami cudów Dokonywanych przez Jezusa często okazywali się ludźmi małej wiary. Pan Jezus z wielką cierpliwością uczył ich zaufania.

 Posłuchaj i zastanów się: https://www.youtube.com/watch?v=VuS7NMaWHbM

https://www.youtube.com/watch?v=qjFiF_xHxGM

 Piosenka- wsłuchaj się w zachętę do zaufania: https://www.youtube.com/watch?v=X219S_0h5Ns

Zaufanie sprawia, że nie muszę się bać: https://www.youtube.com/watch?v=UKPxkmJtiTI

https://www.youtube.com/watch?v=98iVXEtXbhQ

 

 

 

Data

Temat

Cel

Zadania

25.05.

Chrystus zaspokaja ludzki głód.

Ukazanie prawd : cudowne rozmnożenie chleba, Chrystus zaspokaja nie tylko głód fizyczny karmiąc chlebem, ale i duchowy- syci dusze swoim słowem i miłością;

Komunia święta jest Pokarmem, który przemienia życie człowieka.

Przeczytaj z podręcznika: https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Chrystus-zaspokaja-ludzki-glod-kl-5-SP-lekcja-44

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=EfLoGWWBEDs

Napisz odpowiedź na pytanie 2 ze  s. 131: Dlaczego przyjmowanie Komunii Św. jest tak potrzebne i ważne w naszym życiu?

Odpowiedź prześlij na adres : siostramiraj1967@wp.pl  lub przez dziennik

26.05.

Zesłanie Ducha Świętego.

Przypomnienie prawdy,
że 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jezus obiecał uczniom, że pośle im Ducha Świętego- Pocieszyciela, Obrońcę, Ducha Prawdy.

Przypomnij sobie: https://www.youtube.com/watch?v=PTTR02jzJ5U

 

Obejrzyj i uważnie wysłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=9UDaWhfy608

Aby lepiej zrozumieć: https://www.youtube.com/watch?v=GDLnxGsDlJM

Zapisz w zeszycie temat i notatkę- co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy i co było znakiem zesłania Ducha Świętego.

 

 

Data

Temat

Cel

Zadania

18.05.

Kolejne spotkanie
 ze świętym Janem Pawłem  II.

Utrwalenie najważniejszych wydarzeń z życia  Karola Wojtyły-
św. Jana Pawła II.

Obejrzyj : https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

Na podstawie obejrzanego filmu napisz ( najlepiej w punktach) najważniejsze wydarzenia z życia świętego papieża.  Prześlij przez dziennik albo na pocztę na adres: siostramiraj1967@wp.pl

 

19.05.

Pan Jezus wobec cierpiących.

Przypomnienie czynów Jezusa- liczne uzdrowienia chorych.

Jezus leczy duszę
i ciało.

Jezus uzdrawia
w sakramentach świętych.

Przeczytaj z podręcznika s.126 i 127: https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Jezus-wobec-cierpiacych-kl-5-SP-lekcja-43

Zwróć uwagę na fragmenty z Pisma Świętego.

Posłuchaj uważnie:

https://www.youtube.com/watch?v=8pl7_NJOHvU

 

Na koniec piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8

Pomódl się za chorych, cierpiących, za tych, którzy teraz bardzo potrzebują naszej modlitwy.

 

 

 

Data

Temat

Cel

Zadania

11.05.

Żyć w świetle Ewangelii.

Słowo Boże przemienia nasze życie.

Zadania chrześcijanina wynikające z Ewangelii.

Nasze postępowanie zgodne z nauką Chrystusa.

Przeczytaj z podręcznika s. 122 i 123, szczególną uwagę zwróć na fragmenty z Pisma Świętego:

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Zyc-w-swietle-Ewangelii-kl-5-SP-lekcja-42

Zastanów się w jaki sposób wprowadzasz naukę Pana Jezusa w swoim codziennym życiu?

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=qJlJhvYYU8Q

Poproś w modlitwie o Bożą pomoc w wypełnianiu zadań jakie nam wyznacza Pan Jezus w Ewangelii.

12.05.

Święty Jan Paweł II- nasz wielki rodak.

Przypomnienie  wielkiego świętego z Polski- Jana Pawła II.

18 maja to setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

Obejrzyj krótki film i przypomnij sobie:

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE

 Wysłuchaj uważnie : https://www.youtube.com/watch?v=5xZDg02LsiU

Po wysłuchaniu rozwiąż quiz.

 

 

Data

Temat

Cel

Zadania

04.05.

Słowo Boże jest światłem.

Bóg poucza i działa przez słowo.

Słowo Boże jest wciąż aktualne i jest drogowskazem w  drodze do nieba.

Przeczytaj i zastanów się jak słuchasz  Boga?

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Slowo-Boze-swiatlem-kl-5-SP-lekcja-40

 

Słowa piosenki  uczyń swoją osobistą, szczerą modlitwą:

https://www.youtube.com/watch?v=FGXPEA1UC2Q

Pisemnie odpowiedz na pytanie: Co należy czynić, aby słowo Boże było światłem w Twoim życiu?

 

05.05.

Ewangeliczne błogosławieństwa.

Znaczenie ośmiu błogosławieństw.

Jezus wskazuje nam drogę do prawdziwego szczęścia.

Zapoznaj się z treścią tabelki- znajdziesz wyjaśnienie poszczególnych błogosławieństw:

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Ewangeliczne-blogoslawienstwa-kl-5-SP-lekcja-41

 

Posłuchaj i poproś Jezusa o umiejętność  dobrych wyborów w codziennym życiu:

https://www.youtube.com/watch?v=KafMmCQmL7s

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnkuyr0PAsA

 

Data

Temat

Cel

Zadania

 

27.04.

 

Nauczyciel  i prorok.

 

Pan Jezus  naszym nauczycielem, a każdy ochrzczony Jego uczniem.

 

Z podręcznika na s.107 przeczytaj fragment Ewangelii- Jezus na Ostatniej Wieczerzy uczy wypełniania przykazania miłości.

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Nauczyciel-i-prorok-kl-5-SP-lekcja-38

Odpowiedz na pytania: Dlaczego Pana Jezusa nazywamy Nauczycielem?

Jak powinien postępować uczeń Jezusa?

Posłuchaj piosenki( tekst w podręczniku s. 109) https://www.youtube.com/watch?v=4NSHvpbFXb0

Po wysłuchaniu piosenki pomyśl  komu Twoja modlitwa jest teraz bardzo potrzebna.

 

28.04.

Do czego podobne jest Królestwo Boże?

 

Nauka Jezusa o Królestwie Bożym na podstawie przypowieści o ziarnku gorczycy i zaczynie.

Przeczytaj ze słownika w podręczniku s. 109 co to jest przypowieść, zaczyn i ziarno gorczycy:

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Do-czego-podobne-jest-krolestwo-Boze-kl-5-SP-lekcja-39

 

Posłuchaj fragmentu Ewangelii:

https://www.youtube.com/watch?v=4QTeZ7IAS98

albo przeczytaj z podręcznika s. 108.

Pomódl się o silną wiarę:

https://www.youtube.com/watch?v=c9SV3SnI7OU

Data

Temat

Cel

Zadania

20.04.

Prawda o Bożym Miłosierdziu.

 

Jezus wybrał Faustynę Kowalską, aby przekazała prawdę o Bożym Miłosierdziu.

Obejrzyj film o św. Faustynie

https://www.youtube.com/watch?v=KOG4TniPvF0

Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia z życia świętej apostołki Bożego Miłosierdzia.

21.04.

Jezus Kapłanem.

Poznanie proroctw dotyczących kapłaństwa  Chrystusa.

Przeczytaj z podręcznika s.102 teksty z Pisma Św. oraz  fragment ze s. 104 ”Mój udział w kapłaństwie Chrystusa”

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Jezus-Kaplanem-kl-5-SP-lekcja-37

Pomódl się prosząc za kapłanów, by jak najlepiej wypełniali swe zadania.

  religia_kl_va_i_vb.docx

Drodzy Rodzice.

 

Obecnie jesteśmy w wyjątkowym czasie przeżywania trudnych wydarzeń, ale również ważnych wydarzeń związanych z naszą wiarą. Wielki tydzień trwa, dlatego też na katechezę dla dzieci proponujemy przybliżenie wydarzeń Triduum Paschalnego, czyli trzech dni, w których objawiła się zbawcza miłość Boga do człowieka.

 

W tym roku Święta Wielkiej Nocy będą miały inny charakter. Będziemy przeżywać je w domu niech nie zabraknie czasu na opowiadanie dzieciom o wielkiej miłości Boga do człowieka i o największej wyprawie ratunkowej w dziejach ludzkości. Niech te wydarzenia będą też umocnieniem w nas prawdy zwycięstwa życia nad śmiercią.

 

Opis dni dla rodziców:

 

Wielki Czwartek to dzień, w którym dorośli mają okazję opowiadać dzieciom o tym, że Bóg kocha każdego z nas jeszcze bardziej niż najlepsi nawet rodzice. Jezus zupełnie zaskakuje nas swoją miłością. On wie, że tego wieczoru zostanie zdradzony, że opuszczą Go nawet najbliżsi Jego uczniowie i że tym razem pozwoli się aresztować. Mimo to w czasie Ostatniej Wieczerzy nie myśli o sobie, lecz o tym, co stanie się z nami po Jego śmierci na krzyżu. Żeby nie zostawić nas sierotami - zanim odejdzie - znajduje sposób, by z nami pozostać i to aż do skończenia świata. Właśnie dlatego ustanawia sakrament Eucharystii, w którym zostaje z ludźmi pod postaciami chleba i wina. Rodzice mają tego wieczoru okazję, by wyjaśniać dzieciom, że im bardziej ktoś nas kocha, tym bardziej chce być blisko nas. Najbardziej kocha nas Jezus i dlatego pozostaje najbliżej nas, czyli tak blisko, że w komunii świętej możemy przytulić się do Niego i karmić się Jego obecnością tak jak nasze ciała karmimy chlebem.

 

W Wielki Piątek warto wyjaśniać dzieciom, że Bóg kocha nas ogromnie ofiarnie, bo aż do śmierci na krzyżu, czyli do oddania za nas życia w ludzkiej naturze. Im bardziej ktoś kocha, tym więcej potrafi dla nas wycierpieć po to, byśmy tylko byli pewni, że jesteśmy na zawsze kochani. Jezus nie chciał cierpieć, bo jest radością. Cierpienie bardziej Go bolało niż nas boli nasze cierpienie, bo On jest nieskończenie wrażliwszy od nas. Mimo to Jezus przyjął biczowanie, koronowanie cierniem, uznanie Go za złoczyńcę, dźwiganie krzyża i śmierć na Golgocie, bo wiedział, że im większą cenę zapłaci za miłość do nas, tym bardziej będziemy czuli się kochani i cenni w Jego oczach. Warto tłumaczyć dzieciom, że Syn Boży pozwolił się ukrzyżować po to, by już nikt z ludzi nie krzyżował i nie krzywdził ani swoich bliźnich, ani samego siebie. To właśnie dlatego Jezus zostawił nam w testamencie najważniejsze polecenie: kochajcie się wzajemnie tak jak Ja was pierwszy pokochałem!

 

Przed swoim powrotem do Ojca Syn Boży jeszcze raz nas zaskoczył, bo wyjaśnił, że utożsamia się z każdym człowiekiem i że cokolwiek czynimy samemu sobie czy innym ludziom, to Jemu czynimy. Odtąd Jezus chroni nas samym sobą. On jest naszym osobistym strażnikiem. Rodzice powinni przypominać dzieciom, że gdy komuś czynimy coś złego, to najpierw to zło przechodzi przez serce Jezusa i On z tego powodu znowu cierpi - jak w Wielki Piątek na krzyżu. Trzeba też wyjaśniać dzieciom, że w Wielki Piątek nie ma mszy świętej, bo gdy człowiek podnosi rękę na Syna Bożego, wtedy oddala się nie tylko od Boga, ale też od miłości i radości. Wielki Piątek to dzień żalu i żałoby, dzień przepraszania Boga za to, że czasem odpowiadamy złem i grzechem na Jego miłość. To dzień, w którym dorośli powinni towarzyszyć dzieciom w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i dopilnować, by był to dzień przeżyty w ciszy, bez muzyki, z zachowaniem ścisłego postu.

 

Wielka Sobota jest okazją, by tłumaczyć dzieciom, że Syn Boży z miłości do nas pozwolił się przybić do krzyża i złożyć do grobu, ale nie pozwolił się w grobie zamknąć ani tam zatrzymać na zawsze. Jezus zmartwychwstał, bo jest miłością, a miłość jest wszechmocna, czyli mocniejsza od grzechu, zła, śmierci. Trzeba wyjaśniać dzieciom, że zmartwychwstały Jezus powraca do nas nie po to, żeby się pochwalić czy żeby się zemścić na swoich krzywdzicielach, lecz po to, żeby potwierdzić nam swoją miłość.

 

 Zadaniem rodziców jest tak przeżyć Niedzielę Wielkanocną, by dzieci czuły i doświadczyły, że to największe święto i najbardziej uroczysty dzień w ciągu roku. Tego dnia z całą rodziną idziemy do kościoła po to, by - jak Piotr i Jan - upewnić się, że grób jest pusty, że Jezusa nie ma wśród umarłych, lecz że żyje i że możemy spotykać się z Nim w każdej Eucharystii. Warto upewniać dzieci, że gdy jesteśmy zaprzyjaźnieni z Panem Jezusem, gdy Go kochamy i we wszystkim słuchamy, to wtedy nigdy nie umrze w nas radość, a my każdego dnia będziemy stawać się coraz bardziej podobni do Boga, czyli szczęśliwi i święci.

 

 (tekst opisu zaczerpnięty z artykułu Ks. Marka Dziewieckiego)

 

KATECHEZA

 

Oparta na podstawie prezentacji: https://drive.google.com/file/d/1zZstGFbWDnZSty_mP4TFUXHjM92YDaN5/view?usp=sharing

 

 1. WIELKI CZWARTEK – JEZUS JEST NASZYM PRZYJACIELEM

 

 

 

 1. Rozmowa z dzieckiem o przyjaźni.
 2. Opowiadanie biblijne o wydarzeniach Wielkiego Czwartku
 3. Rozmowa o opowiadaniu:

 

– Kogo Jezus zaprosił na ucztę?

 

– Co Jezus uczynił dla swoich przyjaciół przed ucztą?

 

– Jaką dobrą radę Jezus dał przyjaciołom?

 

– O co Jezus poprosił swoich przyjaciół?

 

 1. Rozmowa o Mszy Świętej

 

 

 

 1. 2.     WIELKI PIĄTEK – JEZUS CIERPI I UMIERA Z MIŁOŚCI DO LUDZI

 

 

 

 1. Opowiadanie biblijne
 2. Pytania do opowiadania

 

 

 

–W jaki sposób cierpiał Jezus?

 

–Gdzie Jezus dźwigał krzyż?

 

–Kogo spotkał na swojej drodze?

 

 

 

 1. Przeproszenie  - wyrażenie żalu za złe postępowanie.

 

 

 

 1. Modlitwa – adoracja krzyża

 

Wspólnie w rodzinie, tak jak w kościele możemy pomodlić się adorując krzyż.  Każdy trzymając krzyż wyraża wdzięczność Panu Jezusowi za Jego miłość, a potem może ucałować krzyż. Adoracja powinna przebiegać w skupieniu i ciszy.

 

 

 

 1. 3.     WIELKA SOBOTA

 

 

 

 1. Przedstawienie wydarzeń Wielkiej Soboty
 2. Opowiadanie: Poranek Wielkiej Soboty:

 

 

 

Julka jeszcze spała, kiedy do jej pokoju przyszedł Karol.

 

– Wstawaj. Zapomniałaś, że dziś z rana idziemy w odwiedziny?

 

– Kogo mamy odwiedzić? – zapytała zdumiona Julka.

 

– Jak to kogo? Przecież wczoraj Jezus umarł na krzyżu i został położony w grobie.

 

Dzisiaj Wielka Sobota i idziemy z mamą odwiedzić Go.

 

– To ja już wstaję – zawołała Julka i szybko wyskoczyła z łóżka.

 

Kiedy po chwili weszła do kuchni, zobaczyła mamę, która krzątała się, układając

 

coś na stole.

 

– Mamusiu, co robisz? Myślałam, że zaraz idziemy do kościoła odwiedzić Jezusa?

 

– Oczywiście, że zaraz idziemy – odpowiedziała mama. – Musimy tylko przygotować święconkę.

 

– A co włożymy do koszyka? – dopytywała się Julka.

 

– Podejdź, to zobaczysz i mi pomożesz – powiedziała mama.

 

Kiedy Julka stanęła przy stole, mama zaczęła wyjaśniać:

 

– Do koszyka wkładamy wiele różnych pokarmów. Jajko, które jest znakiem życia.

 

Chleb, który przypomina nam o tym, abyśmy byli wdzięczni Bogu za pokarm. Wędlinę  – znak, że mija już czas długiego postu.

 

– A co jeszcze wkładasz? – pytała zaciekawiona Julka.

 

– Jest jeszcze sól, która ma nas chronić przed złem, oraz chrzan przypominający

 

smutne chwile w życiu. Ale najważniejszy w koszyku jest baranek z chorągiewką. On ma nam przypomnieć samego Jezusa i Jego wielkie zwycięstwo nad śmiercią, a także wielką miłość do ludzi.

 

Julka słuchała mamy uważnie i pomyślała, że to wszystko, co znalazło się w koszyku,

 

jest bardzo potrzebne. Gdy mama i  Julka skończyły już układać pokarmy, przystroiły koszyk zielonymi gałązkami i piękną, białą serwetką.

 

Teraz można było pójść do kościoła, aby odwiedzić Jezusa i zanieść do poświęcenia pokarmy. Julka z  mamą i  Karolem wyruszyli do kościoła, a  dziewczynka przez całą drogę sama niosła koszyk.

 

Przed wejściem spotkali Kacpra z jego tatą, którzy też przyszli ze święconką, i razem weszli do kościoła.

 

Ksiądz odmówił modlitwę nad pokarmami i pokropił je wodą święconą. Potem

 

wszyscy udali się przed grób Jezusa, aby podziękować Mu za to, że z miłości do ludzi

 

oddał za nich swoje życie. Julka i Kacper uklękli obok siebie i w ciszy wpatrywali się

 

w postać Jezusa.

 

 

 

 1. rozmowa na temat opowiadania

 

– W jakim dniu tygodnia działa się ta historia?

 

– O czym powiedział Julce Karol, gdy zbudził ją rano?

 

– Co robiła w kuchni mama?

 

– Jakie pokarmy znalazły się w koszyku?

 

– Co oznaczały te pokarmy?

 

– Dokąd wybrała się Julka z mamą i Karolem?

 

– Co zrobił ksiądz, kiedy przyszli do kościoła?

 

– Co zrobili wszyscy przy grobie Jezusa?

 

 

 

 1.  Podsumowanie:

 

 

 

W Wielką Sobotę przychodzimy do kościoła, aby okazać wdzięczność Jezusowi

 

za jego miłość i poświęcenie, a także by poświęcić pokarmy. Stając z koszykiem

 

przy grobie Jezusa, przypominamy sobie, że nasze życie i wszystko, co posiadamy,

 

jest wielkim darem od Niego.

 

 

 

Julka i Kacper czuwali przy grobie Jezusa z koszyczkami. Aby być gotowym na czuwanie, trzeba przygotować wielkanocny koszyczek.

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku nie będziemy mogli udać się do kościoła, więc przygotujmy koszyczek wielkanocny  i w domu z całą rodziną odmówmy wspólną modlitwę przed śniadaniem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (modlitwa załączona poniżej), aby wyrazić naszą wdzięczność za dary którymi jesteśmy obdarowywani.

 

 

 

 1. Modlitwa

 

 

 

Pomódlmy się teraz chwilę w ciszy i pomyślmy o wielkiej miłości Jezusa i  poprośmy, żeby miał nas w swojej opiece.

 

 

 

 1. 4.     WIELKA NIEDZIELA – SPOTKANIA Z JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM

 

 

 

 1. Odczytanie fragmentu Pisma św.
 2. Rozmowa na temat opowiadania:

 

– Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie?

 

– Co się wydarzyło przy grobie?

 

– Co powiedział anioł Pański do niewiast?

 

– Kto stanął przed kobietami?

 

– Co Jezus kazał zrobić kobietom?

 

 1. Wyrażenie radości ze Zmartwychwstania Jezusa.

 

Śpiew piosenki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

 

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

 

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

 

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

 

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://view.genial.ly/5e8c34ff08da3f0e029b4922/interactive-image-triduum-paschalne

Zachęcam do obejrzenia następujących filmików przybliżających nas do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania:

 

Film Opowieści biblijne - Jezus, Syn Boży:

https://www.youtube.com/watch?v=7o79uadUhGI

O Wielkim Tygodniu:

https://www.youtube.com/watch?v=RM6YAfIl6Z4

O Zmartwychwstaniu Pana Jezusa:

https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony