cyfrowobezpieczni

Spotkanie z policjantem.
W naszej szkole w dniach 8 i 15 listopada odbyły się spotkania z policjantem m

Szkoła bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni, dzięki któremu mamy pomoce i narzędzia do tego, by skutecznie motywować nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w sieci.

Dotychczasowe działania:

- ukończenie przez 10 nauczycieli e-learningowego kursu dotyczącego Internetu i bezpieczeństwa w sieci

- zorganizowanie Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego z pokazem prezentacji, filmów i pogadanek

- 4 lekcje wychowawcze poświęcone korzyściom płynącym z Internetu i niebezpieczeństwom czyhającym w sieci

- prelekcje i dyskusje na zebraniach z rodzicami na ww temat

- gazetki, publikacje na stronie internetowej, quizy, krzyżówki, komiksy

- spotkanie z policjantem w Łodzi i pokaz filmu "Krąg".

- prelekcja policjanta, terapety od spraw uzależnień oraz sędzi Anny Marii Wesołowskiej

W naszej szkole w dniach 8 i 15 listopada odbyły się spotkania z policjantem mł. asp. Arturem Katarzyńskim z Komisariatu Policji w Strykowie. Prelekcja dla klas starszych miała na celu przybliżenie i pogłębienie uczniom tematyki cyberprzemocy oraz zwrócenie uwagi na inne zagrożenia. Uczniowie zostali zapoznani z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz problemem uzależnień od Internetu, używek i substancji psychoaktywnych.

Drugie spotkanie skierowane zostało do uczniów klas trzecich i czwartych. Dzieci  zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci, skutkami wynikającymi z niewłaściwego wykorzystania  Internetu,  w tym również cyberprzemocy i cyberprzestępczości.  Uczniowie byli żywo zainteresowani wiedzą przekazywaną przez policjanta. Zadawali wiele pytań, dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z tematem prelekcji.

Dzięki staraniom pedagoga szkolnego 16 i 20 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty z tematyki "Cyberprzemocy", które poprowadziła Pani Psycholog z Pracowni Badań Społecznych SONDA. W warsztatach uczestniczyły klasy IV- VII.

Na zaproszenie dyrektora szkoły na prelekcje do uczniów oraz do rodziców przybyła sędzia Anna Maria Wesołowska. Temat spotkania dotyczył odpowiedzialności karnej nieletnich, obwiązków uczniów i rodziców, a także zagrożeń współczesnego świata, czyli między innymi problemów wynikających z nieodpowiedniego wykorzystywania Internetu i przestępstw w sieci.

24 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie z rodzicami, które poprowadziła terapeuta p. Małgorzata Roźniata. temat prelekcji -"Wpływ Internetu na rozwój psychospołeczny dziecka".

Opublikowano: 16 listopada 2017 13:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

cyfrowobezpieczni

Wyświetleń: 725

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony